Η φωτογραφική βιβλιοθήκη του «Κύκλου» ξεκίνησε σαν συλλογή του Πλάτωνα Ριβέλλη το 1977. Από το 1988 ενσωματώθηκε στα περιουσιακά στοιχεία του νεοϊδρυθέντος «Κύκλου» και έκτοτε συνέχισε να εμπλουτίζεται μέχρι το 2007, οπόταν έφτασε σχεδόν τα 4.000 βιβλία. Πολλά από αυτά είναι ανεκτίμητα και δυσεύρετα (out of print).

Η βιβλιοθήκη αυτή υπήρξε ο σημαντικότερος δάσκαλος τού Πλάτωνα Ριβέλλη και των μαθητών του για όλα αυτά τα χρόνια. Οι δυσκολίες συντήρησης και εμπλουτισμού της, σε συνδυασμό με τη στενή και φιλική συνεργασία του «Κύκλου» με το Μουσείο Μπενάκη οδήγησε (το 2008) στη δωρεά όλης τής βιβλιοθήκης στο Φωτογραφικό Αρχείο του Μουσείου Μπενάκη. Ένα τμήμα τής βιβλιοθήκης είναι ήδη διαθέσιμο στο κοινό (σε κάθε ενδιαφερόμενο και όχι πλέον μόνον στα μέλη του «Κύκλου») και σχετικά σύντομα θα βρεθεί ο χώρος του Μουσείου που θα φιλοξενήσει το σύνολο τής βιβλιοθήκης.

Στο site του «Κύκλου» περιλαμβάνεται ο πλήρης κατάλογος τής βιβλιοθήκης σε τρεις κατηγορίες (Μονογραφίες, Συλλογές/Θεωρητικά, Τεχνικά). Οι κωδικοί αριθμοί αναφέρονται στην αρίθμηση τής βιβλιοθήκης όταν ανήκε στον «Κύκλο». Οι ενημερώσεις τής βιβλιοθήκης, όταν το Μουσείο θα αρχίσει νέες αγορές, θα καταχωρούνται και αυτές στο site.