Παρουσιάσεις

Οι παρουσιάσεις φωτογράφων-μελών τού "Κύκλου" στις συναντήσεις τής Πέμπτης στο Μπενάκη τής οδού Πειραιώς συγκεντρώνουν πολυπληθές κοινό τόσο από τα μέλη όσο και από εξωκυκλικούς φωτογράφους. Εντούτοις, συμβαίνει συχνά κάποιος είτε να μην καταφέρει να παρευρεθεί, είτε να θέλει να ξαναδεί πιο προσεκτικά τη δουλειά των φωτογράφων. Έτσι, από το 2013 τα portfolios των φωτογράφων αναρτώνται στην ιστοσελίδα τού σωματείου αμέσως μετά την ημέρα τής παρουσίασής τους.

Από την περίοδο 2013-2014 άλλαξε ο τρόπος παρουσίασης της δουλειάς των φωτογράφων του «Κύκλου» στο Μουσείο Μπενάκη. Ο Πλάτων Ριβέλλης παρουσιάζει μόνον όσους δείχνουν για πρώτη φορά τη δουλειά τους στο Μουσείο, ενώ άλλα παλαιά μέλη του «Κύκλου» αναλαμβάνουν να παρουσιάσουν το έργο των υπόλοιπων μελών. Οι παρουσιαστές ενεργούν ως επιμελητές και έχουν την ευθύνη επιλογής των φωτογραφιών και του τρόπου παρουσίασής τους.

Περίοδος 2017/2018

Περίοδος 2017/2018

Οκτώβριος 2017 - Ιούνιος 2018

Προβολή portfolios
Περίοδος 2016/2017

Περίοδος 2016/2017

Οκτώβριος 2016 - Ιούνιος 2017

Προβολή portfolios
Περίοδος 2015/2016

Περίοδος 2015/2016

Οκτώβριος 2015 - Ιούνιος 2016

Προβολή portfolios
Περίοδος 2014/2015

Περίοδος 2014/2015

Οκτώβριος 2014 - Ιούνιος 2015

Προβολή portfolios
Περίοδος 2013/2014

Περίοδος 2013/2014

Οκτώβριος 2013 - Ιούνιος 2014

Προβολή portfolios
Περίοδος 2012/2013

Περίοδος 2012/2013

Οκτώβριος 2012 - Ιούνιος 2013

Προβολή portfolios